Homestyling

Homestyling


Homestyling har till syfte att höja värdet på din bostad vid försäljning och det är en alltmer efterfrågad tjänst. viktigt att tänka på är att den summa du lägger ut får du oftast tillbaka många gånger om vid försäljning.


Att försäljningspriset höjs med  minst 10% är inget ovanligt.

Med homestyling skapar man en miljö som gör att spekulanterna ser bostadens möjligheter.

Ofta blir spekulanten låst av den redan existerande inredningen, vilket kan hämma deras kreativitet. Om inte inredningen då faller spekulanten i smaken, köper han eller hon inte bostaden.

Homestyling används oftast om man vill sälja snabbt och maximera priset.

Eftersom man ofta blir hemmablind själv så är det en fördel att låta någon annan komma in och göra om huset.

Muntlig Konsultation


Vi går tillsammans genom bostaden och du får muntlig vägledning och generella tips om vilka åtgärder som med fördel bör genomföras inför fotografering och visning.Pris:

0-100 kvm : 2200 kr

> 100 kvm  : 2800 kr


Homestyling small


Med utgångspunkt från den befintliga miljön arrangerar jag om och kompletterar med passade inredningsdetaljer, textilier, växter.

Snittblommor för fotografering ingår.

Homestyling Medium


Utöver det som ingår i homestyling Small ingår armaturer, mindre möblemang ( ej soffa ) samt eventuell ommöblering/ borttagning av befintliga möbler.

Homestyling Large


Homestyling Large är en fullmöblering / styling av bostaden eller en större komplettering av möbler och inredningsdetaljer.

Priserna bedöms utifrån bostadens storlek och mängden möbler som bedöms nödvändiga för uppdraget.


Snittblommor för fotografering ingår.
ANNA SEHLIN

Interior/Homestylist


Mobil: 073-023 90 56

info@annasehlin.se